Book din lejebil nu

Hos One2move er det nemt og hurtigt at booke billige lejebiler

Forstå bilforsikringen og al dens kompleksitet

Det kan være en udfordring at vælge den rette bilforsikring, og vi vedkender gerne, at emnet til tider kan forekomme en anelse komplekst. Forsikring er dog vigtigt og ganske spændende, og derfor vil vi gerne guide dig igennem de overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med valg af bilforsikring.

Det vil vi gøre i denne artikel, hvor vi kommer ind på, hvad en bilforsikring er, hvordan den ser ud, hvad der påvirker dens pris og slutteligt, hvilke løsninger vi giver dig, når du lejer din bil hos os.

Vi vil nemlig gerne sikre os, at du har en tryg tid i vores biler. Og det er nemmest at forstå vores løsninger, når du har styr på det elementære om forsikring til bil.

Læs med og få en tryg tid på vejene.

Hvad er en bilforsikring?

Vi starter ud med det elementære.

En bilforsikring/motorkøretøjsforsikring/autoforsikring er en forsikringstype, der dækker din økonomi i tilfælde af skader i trafikken.

Altså kan en bilforsikring give dig tryghed om, at du får den nødvendige hjælp og service, hvis der skulle gå noget galt med bilen og/eller ske dig eller andre noget.

Typisk sammensætning af bilforsikring

Der findes mange forskellige sammensætninger af en bilforsikring, som kan give dig en tryghedsfornemmelse. Du bestemmer faktisk (næsten) selv, hvilken type bilforsikring du ønsker, men typisk består en bilforsikring af den lovpligtige ansvarsforsikring og den valgfrie kaskoforsikring.

Ansvarsforsikring

Som nævnt ovenfor er en ansvarsforsikring lovpligtig. Per 1/1/2019 kan man sågar risikere at få et dagsgebyr på 250 kr., såfremt man ikke er ansvarsforsikret.

Ansvarsforsikringen dækker dig, hvis du eller en anden fører af din bil beskadiger andres biler/køretøjer og ejendele eller forårsager skade på andre personer i forbindelse med et færdselsuheld. Det er den mest basale form for bilforsikring, som forsikrer dig, hvis du er erstatningsansvarlig. Du skal altså være opmærksom på, at ansvarsforsikringen ikke dækker skader på dig som fører eller dine personlige ting i bilen.

Hvis du ikke har en ansvarsforsikring, kan du udover dagsgebyret på 250 kr. risikere at skulle betale høje bøder. Det kan blive ekstremt dyrt - både for dig selv og samfundet som helhed.

Da trafikulykker ofte medfører store hospitals- og genoptræningsudgifter, er ansvarsforsikringen faktisk pålagt en statsafgift, hvorved en del af de førnævnte udgifter bliver dækket.

Kaskoforsikring

I modsætning til ansvarsforsikringen er en kaskoforsikring valgfri, men den kommer typisk i en pakke med en ansvarsforsikring.

Kaskoforsikringen dækker eventuelle skader, som måtte påføres din bil, og normalt dækker den også forskellige dele og tilbehør, som blev monteret på fabrikken. Yderligere dækker en sådan forsikring tyveri, brand eller hærværk, hvorfor det kan være meget fordelagtigt at tilkøbe en kaskoforsikring for at dække skader på dit eget køretøj.

Du har også mulighed for blot at tilkøbe en ”delkaskoforsikring”, som kun dækker nogle af skaderne på din egen bil – typisk kun skaderne som ikke er forårsaget under kørsel, hvilket som regel er, når bilen er parkeret. Prisen på delkaskoforsikringen vil dog også være lavere end den almindelige kaskoforsikring, og derfor bliver din overordnede bilforsikring-pris også lavere.

Hvis du har lånt penge til bilen, vil mange långivere kræve, at der tegnes en kaskoforsikring som en slags sikkerhed for at få eventuelle skader erstattet af forsikringsselskabet, hvis uheldet skulle være ude. Dertil kan det også være en god idé at tilføje en kaskoforsikring, hvis du kører rundt i en dyre bil, da reparationsomkostninger typisk er dyre.

Spændende tilkøbsforsikringer

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring og den valgfrie kaskoforsikring, der ofte kommer i en samlet pakke, er der flere dækninger, som du kan tilkøbe. Disse tilkøbsforsikringer kan dække dig ind på steder, hvor du kan føle dig utryg.

Du får overblikket her:

Retshjælpsforsikring

Denne type forsikring er typisk - men ikke altid - en del af kaskoforsikringen og dækker, hvis der skulle opstå omkostninger angående retssager, hvilket navnet også antyder.

Er du dækket af en retshjælpsforsikring vil du altså modtage kompensation i form af penge, såfremt du har omkostninger i forbindelse med en retssag, der kan være forårsaget af et uheld på vejene.

Førerforsikring

Hvis du har tegnet en førerforsikring, dækker denne personskader vedrørende bilulykker, hvor føreren ikke kan få erstatning fra anden side. Den dækker også i de såkaldte ”soloulykker”, hvor du er den eneste, som er involveret i ulykken.

Gennem forsikringen kan du opnå dækning fra flere forskellige ting, herunder varige mén, tabt arbejdsfortjeneste, medicinudgifter, tandskader og i værste fald dødsfald. I visse tilfælde er førerforsikring inkluderet i kaskoforsikring, hvorfor det er vigtigt, at du tjekker, hvorvidt den er inkluderet eller ej.

Førerforsikringen er interessant, da den dækker dig. Her er det dig og dit fysiske såvel som psykiske velvære, der bliver dækket, såfremt du - 7-9-13 - ender i en ulykke.

Glasforsikring

Som regel er spejle, ruder og lygter dækket af din kaskoforsikring, men det er dog vigtigt at vide, hvordan. Hvis du mener, at kaskoforsikringen ikke dækker tilstrækkeligt, kan det være fordelagtigt at erhverve sig en udvidet glasforsikring, der dækker glaselementer og spejle på bilen – som kan blive beskadiget via stenslag eller indbrud i bilen.

Vejhjælp

Vejhjælpsdækningen, der også går under navnet autohjælp, dækker i mange forskellige tilfælde på vejene. Grundlæggende sikrer denne forsikring dig hjælp og assistance, hvis du for eksempel strander et sted, hvor du ikke har mulighed for at få transporteret bilen hjem eller til et værksted.

Det kan desuden også handle om andre ting såsom dækskift, starthjælp og i nogle tilfælde en lånebil.

Friskadeforsikring

Slutteligt vil vi kigge på den famøse friskadeforsikring. Husk dog på, at du i princippet kan få forsikret alt, der kan kompenseres økonomisk. Derfor kan der opstå alternative forsikringer, som forsikringsselskaberne har “fundet på” til lejligheden.

Med en friskadeforsikring slipper du for at betale selvrisiko ved nogle skader. Disse skader er blandt andet tyveri, brand eller genstande, som falder ned og beskadiger bilen. Desuden kan det også tegnes sådan, at man ikke falder i ”forsikringstrin”, hvilket vil sige, at hvis der sker en skade, så stiger du ikke i forsikringspræmie.

Selvrisiko

Selvrisikoen, som du kan slippe for at betale via en friskadeforsikring, er et vigtigt element i din bilforsikring.

En selvrisiko er det beløb, som du selv betaler, hvis der sker en skade på din bil. Dette beløb kan variere meget, men du er faktisk selv med til at fastsætte beløbet. Hvis du har en selvrisiko på 0 kr., skal du betale 0 kr., hvis der sker en skade. Fastsætter du derimod din selvrisiko til 5.000 kr., skal du selv betale 5.000 kr., hvis der eksempelvis sker en skade på 7.500 kr. De resterende 2.500 kr. bliver derved dækket af dit forsikringsselskab.

Din selvrisiko er altså ikke helt ligegyldig, og den påvirker endda også prisen på din bilforsikring. De forskellige forsikringsselskaber benytter nemlig størrelsen på selvrisikoen til at bedømme, hvor stor del af risikoen du selv er villig til at påtage dig og derved, hvor stor del af den mulige erstatningssum du skal betale.

En høj selvrisiko medfører en billigere forsikringspræmie, hvorimod en lav selvrisiko medfører en dyrere forsikringspræmie.

Du skal derfor vurdere, hvorvidt en høj eller lav selvrisiko kan betale sig. Vurder derfor, om du er en risikofyldt bilist.

Kører du hurtigt? Kører du rundt i trafikprægede områder? Har du en brugt bil?

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, bør du overveje at sætte selvrisikoen lavt. Dog vil du formentligt betale mere i forsikringspræmie som konsekvens heraf.

Nikker du derimod ikke genkendende til ovenstående, kan det måske være fordelagtigt med en høj selvrisiko. Husk dog, at du også skal være i stand til at betale beløbet, hvis du kommer ud for en ulykke.

Tjek derfor følgende ting igennem, inden du fastsætter din selvrisiko:

  • Uheldstype – er der risiko for mange små eller få store?
  • Din opsparing – har du råd til selv at betale for mulige skader?
  • Køretøjets værdi – hvor store vil omkostningerne være for reparationer m.v.?

Hvad påvirker prisen på din bilforsikring

Selvrisikoen er langt fra det eneste, der påvirker din bilforsikringspris. En bilforsikring er nemlig et komplekst produkt, da den endelige pris er baseret på en række individuelle faktorer.

Hovedsageligt bruger forsikringsselskaberne risikofaktoren til at udregne prisen på din bilforsikring – desto højere risiko der er for, at du kører galt eller forårsager skader, desto højere vil prisen på din bilforsikring være.

Lad os se på, hvad der påvirker denne risikofaktor.

Føreren

Der er en række informationer om dig som fører, der fortæller noget om, hvilken risiko der er for, at du ender i et uheld.

Alder

Når du tegner en bilforsikring som ung, vil du som hovedregel skulle betale en højere forsikringspræmie, end hvis du var ældre. Hovedsageligt skyldes dette, at forsikringsselskaberne forbinder en ung alder med en øget risiko for skader, da unge ikke har samme erfaring, som ældre normalt har.

Anciennitet

I tråd med erfaring ser forsikringsudbyderen også på anciennitet – hvilket er et andet ord for din skadeshistorik.

Hvis du ikke har haft nogen skader, vil du sandsynligvis blive tilbudt en billigere bilforsikring, end hvis du tidligere har haft en del skader på dit køretøj. Derved vil du opbygge din anciennitet, når du kører sikkert og skadefrit.

Mange forsikringsselskaber har også en slags ”bonus-ordning”, hvor du har mulighed for at blive elitebilist og blive tilbudt en lavere pris for din bilforsikring. Kravene for at blive en elitebilist varierer, men som regel skal du køre skadefrit i en periode mellem tre og seks år og have en alder på 25 år eller derover.

Adresse

Tro det eller ej, men din adresse spiller faktisk også en rolle for prisen på din bilforsikring.

Bor du i en storby, vil risikoen for en skade på din bil stige. Dette skyldes øget risiko for parkeringsskader, hærværk, buler fra cyklister samt fodgængere, trafikuheld generelt grundet den store og tætte mængde trafik - med videre. I byen vil der altså typisk ske små, men mange ulykker i byen, hvorimod der typisk sker få, men store ulykker på landet, motorveje og lignende.

Kørselsbehov

Sidste element vi vil se på i forbindelse med dig som fører, er dit årlige kørselsbehov. I takt med at dette stiger, vil prisen for din bilforsikring typisk også stige – og omvendt hvis det falder. Dette skyldes, at hvis du kører meget på et år, øger du risikoen for, at du er involveret i et trafikuheld, da du befinder dig i længere tid på vejene.

Bilen

Det er ikke kun dig som fører, der påvirker prisen på din bilforsikring. Det er selvfølgelig også bilen selv.

Størrelse

Bilens - og dens motors - størrelse påvirker din bilforsikringspris. Da størrelsen er lidt tvetydig, starter vi med den fysiske størrelse på bilen. Hvis du har en stor og ”sikker” bil, vil bilforsikringen sommetider falde, da føreren er bedre beskyttet.

Dog vil forsikringspræmien typisk stige, hvis motoren er særlig stor. Det skyldes, at forsikringsudbyderne forbinder en stor motor med en øget risiko for trafikuheld og skader, da øgede antal hestekræfter fremmer en uansvarlig kørsel.

Pris

Endnu en faktor, der påvirker forsikringspræmien, er prisen på din bil og dens reparationer. Hvis din bil har en høj pris på reservedele, reparationer og værkstedsbesøg m.v. vil dette medføre en større udgift for forsikringsselskabet, og derfor vil prisen på din bilforsikring også stige.

Alder

Sidste punkt vi vil komme omkring angående prisen på din bilforsikring, er bilens alder. Typisk vil ældre biler have behov for oftere at komme på værksted end nyere biler, hvorfor prisen på bilforsikringen vil stige.

Alt i alt er der mange forskellige faktorer, som påvirker bilforsikringen. Nogle af dem modarbejder umiddelbart hinanden, hvorfor det kan være meget komplekst at udregne og fastsætte prisen på netop din bilforsikring – det resulterer også i mange forskellige tilbud, hvor alle er meget individuelle og personliggjort.

Vi tilbyder disse løsninger

Alle vores udlejningsbiler er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Vi anbefaler dog, at du læser om vores forsikringer og vores tilkøbsforsikringer inden du booker en bil, således du er dækket bedst muligt ind.

21 March 2019


Tilbage til alle nyheder