Book din lejebil nu

Hos One2move er det nemt og hurtigt at booke billige lejebiler

Forsikringsbetingelser

 1. Forsikringen dækker lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.

 2. Ved enhver skade, skal lejer straks give udlejeren meddelelse herom. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade. Lejer må ikke uden udlejers samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation.

 3. Lejer har ved enhver skade en selvrisiko på op til 5-15.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

 4. Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved brug af lejebilen som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven.

 5. Forsikringen dækker, bortset fra nedennævnte tilfælde, enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, desuden fastmonteret tilbehør installeret af køretøjets ejer.

 6. Forsikringen dækker ikke:
  • Ansvar for transporteret gods
  • Kørsel uden for Europa
  • Skader på førerens person eller ting
  Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
  • Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med lejekontraktens bestemmelser
   Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.
  • Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil. 
  • Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk. 
  • Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18. 
  Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller medlejer. 
  • Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens §20.
  Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har udlejningsselskabet regres for de afholdte udgifter.
  • Afsavnsstab.

Vi henviser desuden til vores:

Copyright © one2move. All rights reserved.