Book din lejebil nu

Hos One2move er det nemt og hurtigt at booke billige lejebiler

Trailerbetingelser

 1. Traileren må kun føres af lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.

 2. Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.

 3. Udlejeren er ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt af det lejede.

 4. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.

 5. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer.

 6. Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved udlevering.

 7. Såfremt lejeren har beskadiget traileren, er udlejer berettiget til at tilbageholde det evt. indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.

 8. Lejer skal ved modtagelsen af traileren kontrollere, at denne er i orden, særligt med hensyn til bremser, signalapparater samt lygter.

 9. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens ansvarsforsikring.

 10. Der kræves et særskilt tillæg til når der skal køres i udlandet. Forhør din udlejer omkring udlandskørsel.

 11. Lejer har ved enhver skade en selvrisiko på op til 15.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

 12. Det er lejers ansvar at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer. Det er ydereligere lejers ansvar, at totalvægt for bil og trailer overholdes.

Vi henviser desuden til vores:

Copyright © one2move. All rights reserved.